4 kiểu ứng viên thất bại ngay lập tức khi đi phỏng vấn

Trong 4 kiểu ứng viên, kiểu ứng viên này dễ bị loại nhất. Dĩ nhiên là chúng ta có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được nhưng nên biết cách khiêm tốn.

1. Kiểu đi phỏng vấn cho biết

Nếu vượt qua được vòng lọc hồ sơ, bạn sẽ được chọn vào vòng phỏng vấn. Cách ứng xử và thái độ của bạn quyết định rất lớn đến việc bạn có qua được vòng này hay không. Bên cạnh việc đến đúng giờ, trang phục chỉnh tề thì một thái độ bình tĩnh và không mắc lỗi cơ bản cũng cần được chú ý.

Trong 4 kiểu ứng viên, kiểu đi phỏng vấn cho biết khiến nhà tuyển dụng rất bực mình. Vì họ đang trò chuyện với một ứng viên mà họ không có vẻ gì quan tâm đến câu hỏi mà chỉ trả lời hời hợt. Nhiều ứng viên đến phỏng vấn với mục đích chỉ để biết công ty ra sao rồi mới quyết định có làm việc hay không. Không ít nhà tuyển dụng từng ngồi chờ ứng viên đến 20 phút mà không biết ứng viên đang thăm dò tình hình làm việc trước khi vào phỏng vấn.

Nhiều ứng viên đi phỏng vấn chỉ để cho biết
2. Kiểu nghe điện thoại khi phỏng vấn

Nhiều người đi phỏng vấn mà liên tục nghe điện thoại và trả lời tin nhắn đến nỗi người phỏng vấn phải nhắc nhở. Đây là điều tối kỵ. Nếu bạn đang chờ một cuộc gọi khẩn cấp hoặc có việc gấp phải trả lời điện thoại, hãy xin phép nhà tuyển dụng trước buổi phỏng vấn. Chỉ nên nghe điện thoại khi nhà tuyển dụng đồng ý và nên kết thúc cuộc gọi sớm vì nhà tuyển dụng phải tiếp nhiều ứng viên. Họ không có thời gian chờ đợi bạn.

3. Kiểu nói lan man

Kiểu nói lan man là khiến nhà tuyển dụng mất kiên nhẫn nhất trong 4 kiểu ứng viên. Nhiều ứng viên trả lời phỏng vấn cứ nói tràng giang đại hải về tiểu sử bản thân, sở thích, thói quen,…mà không hề cung cấp thông tin cần thiết và quan trọng như công việc, động lực làm việc, kinh nghiệm, mục tiêu nghề nghiệp.

4. Kiểu tự hào về bản thân

Trong 4 kiểu ứng viên, kiểu ứng viên này dễ bị loại nhất. Dĩ nhiên là chúng ta có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được nhưng nên biết cách khiêm tốn. Tuyệt đối đừng vỗ ngực nói về mình với thái độ tự cao, tự đại và nói một cách hào hứng, nhiệt tình. Nhà tuyển dụng sẽ chỉ muốn mời bạn về ngay lập tức.

Khi phỏng vấn, đừng nên tự hào quá về bản thân mình
Bên cạnh đó, nhiều ứng viên thêm thắt nhiều thành tích cho nổi bật nhằm tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nên nhớ, nhà tuyển dụng thì không ngu ngốc đến nỗi mà không phát hiện ứng viên nói thật hay nói dối đâu.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *